3 MBM  SLIP 1, Lake Arrowhead, CA, 92352
3 MBM  SLIP 1, Lake Arrowhead, CA, 92352
3 MBM  SLIP 1, Lake Arrowhead, CA, 92352
3 MBM  SLIP 1, Lake Arrowhead, CA, 92352
3 MBM  SLIP 1, Lake Arrowhead, CA, 92352
3 MBM  SLIP 1, Lake Arrowhead, CA, 92352
3 MBM  SLIP 1, Lake Arrowhead, CA, 92352

$160,000

3 MBM SLIP 1, Lake Arrowhead, CA, 92352

ACTIVE