615 Bath ST, Santa Barbara, CA, 93101
615 Bath ST, Santa Barbara, CA, 93101
615 Bath ST, Santa Barbara, CA, 93101
615 Bath ST, Santa Barbara, CA, 93101
615 Bath ST, Santa Barbara, CA, 93101
615 Bath ST, Santa Barbara, CA, 93101
615 Bath ST, Santa Barbara, CA, 93101
615 Bath ST, Santa Barbara, CA, 93101
615 Bath ST, Santa Barbara, CA, 93101
615 Bath ST, Santa Barbara, CA, 93101

$499,000

615 Bath ST, Santa Barbara, CA, 93101

Looking For Backup